KALİTE POLİTİKAMIZ

 

Sora Kozmetik San. Tic. A.Ş. olarak Çevre Mevzuatı, İş Hukuku Mevzuatı, GMP ve yerel gereklilikler ile paydaşların beklentilerine uyumu sağlamak amacıyla;

Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevre, iş sağlığı ve güvenliği etkilerini değerlendirir, kontrol altında tutar ve en aza indirmek için uygun teknolojileri kullanır, çevre ve iş kazaları ile meslek hastalıklarının yaşanmadığı bir çalışma ortamı için çaba harcarız.

Eğitime ve iletişime önem veririz. Bu yol ile çalışanlarımızın kalite, çevre ve iş güvenliği bilincini arttırmayı temel alırız.

Yönetim sisteminin etkinliğini sürekli geliştirmekteyiz.

Kaliteli hammadde kullanarak müşterilerin taleplerini en hızlı ve doğru şekilde karşılayarak müşteri memnuniyetini sağlarız.

Gerekliliklere uygun üretimi gerçekleştirecek alt yapı ve personel kalitesini sağlarız.

İlgili tarafların memnuniyet ve beklentilerini takip ederek gereklilikleri yerine getirmekteyiz.

Kalite standartlarını, GMP [İyi imalat uygulamaları] gerekliliklerini, yasal mevzuatları ve müşteri özel isteklerini uygular ve sürekli gelişmeye elverişli bir yapıda uygulanmasını sağlayarak hatasız çalışırız.

Çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, iş sağlığı ve güvenlik bilinç düzeyinin arttırılması ve bireysel sorumluluklar kazandırılması için eğitim faaliyetleri düzenler; iş güvenliğini arttırmak için insanların davranışlarını değiştirmeye özellikle önem veririz.

Sürdürülebilir bir çevre için atıkların en düşük seviyeye indirilmesini sağlar, geri dönüşümü destekler, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı sağlarız.

Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite uygulamaları açısından örnek bir şirket haline gelmeyi amaçlarız.

Entegre Kalite Politikasını gözden geçirerek ilgili yönetim sistemlerini kullanarak kalite seviyesini etkileyecek riskleri kaynağında önlemek için hedeflerle performansı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.